Tài Liệu Vòng 1Tài Liệu Vòng 2

[Full] bộ tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước đủ 2 vòng có đáp án

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước vòng 1 có đáp án. Bộ tài liệu ôn thi công chức ngân hàng nhà nước bao gồm đủ 3 môn kiến thức chung với 1142 câu, tiếng anh bậc 3 (B1) với 2650 câu và môn chuyên ngành được xây dựng theo khung tài liệu ôn tập theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước . Hy vọng tài liệu ôn thi vào ngân hàng nhà nước dưới đây sẽ hữu ích cho các bạn.

Khoan đã, nếu bạn còn có ý định thi tuyển công chức ngành khác ngoài ngoài thi vào ngân hàng nhà nước thì ngoài tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước trong bài viết này trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức, viên chức các chuyên ngành khác nhé!

Giới thiệu sơ qua về kỳ thi vào ngân hàng nhà nước

Ở đây, mình giới thiệu sơ qua về kỳ thi tuyển dụng công chức ngân hàng nhà nước cho các bạn biết, đồng thời mình sẽ giới thiệu luôn cách tìm kiếm tài liệu ôn thi công chức xuất phát từ đâu để cho các bạn dễ hình dung. Bạn nào biết rồi thì bỏ qua phần này giúp mình nhé.

Các vòng thi phải trải qua

Trên Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng Nhà nước bao gồm 2 vòng chính:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính

– Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:

 • Phần I: Kiến thức chung, Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường

– Hình thức thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị).

– Thang điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Như vậy, chung quy lại các bạn có thể thấy:

 • Đối với vòng 1 các bạn phải thi 2 môn là: kiến thức chung, tiếng anh
 • Đối với vòng 2, thi theo hình thức phỏng vấn.

Các môn thi được miễn trừ (không phải thi)

Đối với 2 vòng thi, các bạn chỉ có thể được miễn trừ 1 môn trong vòng 1 thôi là môn ngoại ngữ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
 • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Thi vòng 1 bao nhiêu điểm thì qua?

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người thi tuyển được thi tiếp vòng 2.

Như vậy có thể kết luận rằng đối với vòng 1 nói chung và môn thi kiến thức chung nói riêng, bạn chỉ cần đạt từ 50% trở lên là vượt qua được vòng 1.

Mẹo: Đến đây chắc bạn cũng tính được, trong danh sách các tài liệu ôn tập kèm theo thông báo tuyển dụng thì có 2/3 số tài liệu nằm ngoài chuyên ngành mà bạn ứng tuyển. Vậy một phép tính đơn giản trong đề thi bạn làm được 2/3 số câu chắc chắn là trên 50% rồi còn gì.

Giới thiệu tài liệu ôn thi Ngân hàng Nhà nước vòng 1

Trên Phụ lục 02, khung tài liệu ôn tập đối với phần kiến thức chung và tiếng anh tại Thông báo tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước năm 2024

Từ khung tài liệu ôn tập nêu trên, CongChuc24h xây dựng bộ tài liệu ôn thi Ngân hàng Nhà nước đối với các môn kiến thức chung và tiếng anh như sau:

Tài liệu tài liệu ôn thi vào Ngân hàng Nhà nước môn kiến thức chung

Bộ tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng Nhà nước môn kiến thức chung được xây dựng dựa trên các văn bản trong khung tài liệu ôn tập môn kiến thức chung trên Thông báo khung tài liệu ôn tập của Ngân hàng Nhà nước cụ thể như sau:

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm năm 2013
 2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 47/2019/QH14)
 3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 52/2019/QH14)
 4. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010
 5. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020)
 6. Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 7. Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Một số trang trong bộ tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng Nhà nước cho các bạn tham khảo các hình ảnh bên dưới được sắp xếp trình theo theo thứ tự các văn bản nêu trên:

Rồi, như các bạn có thể thấy bộ tài liệu ôn thi vào Ngân hàng Nhà nước môn kiến thức chung chính xác là 1.477 câu hỏi trắc nghiệm nhé!

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng Nhà nước môn tiếng anh

Đối với môn tiếng anh đáp ứng bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo bộ Đề thi công chức tiếng anh b1 có đáp án và giải thích chi tiết (click vào link để xem chi tiết). Đây là bộ tài liệu cũng rất hiếm vì bộ này mình đã mất rất nhiều công sức để biên soạn phần giải thích cặn kẽ cho các bạn.

Bộ tài liệu tiếng anh B1 này các bạn sẽ được trang bị nền tảng kiến thức về khung B1 do bộ tài liệu giải thích chi tiết kiến thức và các cấu trúc câu … cho các bạn đối chiếu, luyện tập.

Khung năng lực bậc 3 ôn thi công chức, viên chức bao gồm 2650 câu hỏi cùng đáp án và giải thích cho các bạn ôn luyện. Các chủ đề cập nhật trong bộ đề trắc nghiệm tiếng anh b1 bao gồm:

 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án
 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án
 • 180 Câu Trắc Nghiệm Điền Từ Trong Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 60 đề thi và video giải từng đề kèm mẹo học trong quá trình giải đề chi tiết + 60 bài giảng ngữ pháp và mẹo học thực chiến cực kỳ hữu ích.

Tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước tổng hợp cả 2 vòng

Đây chính là bộ tài liệu về chia sẻ kinh nghiệm ôn thi cả 2 vòng: vòng 1 và vòng 2. Tuy nhiên, điểm nhấn của bộ tài liệu này chính là việc hướng dẫn cho các bạn ôn thi sao cho đạt hiệu quả cao nhất tức là vừa chia sẻ kiến thức (những phần hay vào), chia sẻ về cách thức học, cách thức nhớ và đặc biệt chia sẻ các câu hỏi và các phần có liên quan đến vòng 2 – vòng phỏng vấn cực kỳ quan trọng

Vậy khung bộ tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước tổng hợp cả 2 vòng này bao gồm những gì thì các bạn xem phần mục lục bên dưới.

Nhìn mục lục bên trên thì các bạn mới thấy bộ tài liệu quý giá đến mức độ nào khi mà vòng 2 các bạn đang mông lung không biết ôn những gì và thực tế thi ra sao thì đây là bộ tài liệu giành cho các bạn.

Vì vòng 1- kiến thức chung và tiếng anh đã giới thiệu phần trên nên tại phần này mình chỉ tập trung giới thiệu về những gì mà chưa được giới thiệu tới các bạn để các bạn tham khảo thêm.

Đầu tiên là phần tóm tắt quy trình thi công chức loại C Ngân hàng Nhà nước:

Tiếp theo là phần hướng dẫn học sao cho các bạn ôn thi đạt hiệu quả cao nhất, các dạng đề thi vào ngân hàng nhà nước, kinh nghiệm ôn thi thế nào cho hiệu quả

Tại phần 1 – Kiến thức chung sẽ tóm tắt toàn bộ các luật có liên quan đến thi trắc nghiệm, kinh nghiệm ôn thi, đề thi vào ngân hàng nhà nước vòng 1 hay thi vào những phần nào, cách thức học sao cho dễ nhớ và hiệu quả.

Tại phần 2 vòng trắc nghiệm 10 câu bao gồm các câu hỏi về Luật Ngân hàng NN và Luật TCTD. Trong đó có khoảng 3 – 4 câu bài tập và còn lại là các câu lý thuyết.

Phần 3, phần quan trọng nhất những vấn đề về câu hỏi phỏng vấn ngân hàng nhà nước (câu hỏi vấn đáp) khi thi vào Ngân hàng Nhà nước

Như vậy, các bạn có thể đã có một cách nhìn tổng quan nhất về bộ tài liệu ôn thi Ngân hàng Nhà nước tổng hợp cả 2 vòng này rồi. Có thể nói đây là bộ tài liệu cực hiếm và có giá trị cao đối với các bạn và thực tế để tự mình ôn thi thì có thể không bao giờ các bạn tổng hợp được một khối lượng lớn kiến thức trúng và đúng đồng thời lại chia sẻ thêm các kinh nghiệm ôn thi tốt được như bộ tài liệu này.

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi Ngân hàng Nhà nước

Bộ tài liệu tài liệu ôn thi vào Ngân hàng Nhà nước đủ 2 vòng (đủ 3 bộ tài liệu) này được bán với giá 600k/bộ.

Nếu các bạn mua lẻ thì giá từng bộ tài liệu sẽ như sau:

 • Bộ thứ 1: Bộ trắc nghiệm kiến thức chung giá: 150k
 • Bộ thứ 2: Tiếng anh b1 giá: 150k
 • Bộ thứ 3: Tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước môn kiến thức chung (dạng lý thuyết và một số câu trắc nghiệm không trùng với bộ 1) và vòng 2 lý thuyết, kinh nghiệm chia sẻ giá (bộ tài liệu giới thiệu cuối cùng) + tài liệu + video học update năm 2024: 400k.

Ngoài lề, nếu các bạn còn đang lăn tăn tại sao mình lại mua đủ khi không biết vòng 1 thi ra sao thì các bạn nên nhớ vòng 1 rất dễ qua (chỉ cần từ 50% trở lên là qua) nên nếu các bạn không ôn thi vòng 2 luôn thì sẽ không có thời gian ôn vòng 2 đâu do đó các bạn nên lưu ý đế tối ưu thời gian ôn luyện nhé!

Các bạn liên hệ qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi Ngân hàng Nhà nước sẽ thực sự hữu ích với các bạn.

13 thoughts on “[Full] bộ tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước đủ 2 vòng có đáp án

 • Trần Thị Bích Vân Trần

  Mua

  Reply
 • Nguyễn Thị Mai Anh

  Mình muốn mua tài liệu nhưng không tìm thấy fanpage của bên mình để ib ạ

  Reply
  • Fanpage của mình là facebook.com/congchuc24h bạn nhé

   Reply
 • Liên

  Tài liệu

  Reply
  • bạn liên hệ qua email hoặc qua fanpage của website bạn nhé

   Reply
 • Trần Giang

  liên hệ bằng cách nào

  Reply
  • bạn liên hệ qua email hoặc fanpage giúp mình nhé

   Reply
 • Huyen

  Lúc nào nhận đc link bạn nhỉ?

  Reply
  • ngay sau khi thanh toán bạn nhé

   Reply
 • Linh

  ko tìm thấy fb

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *