Tài Liệu Vòng 1Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng thi có đáp án

CongChuc24h.Com giới thiệu Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê. Bộ tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê bao gồm đủ 2 môn kiến thức chung, tiếng anh (bậc 2 hoặc bậc 3), tài liệu ôn thi vòng 2 được xây dựng theo khung tài liệu ôn tập theo thông báo của Tổng cục Thống kê . Hy vọng tài liệu ôn thi tổng cục thống kê dưới đây sẽ hữu ích cho các bạn.

Khoan đã, nếu bạn còn có ý định thi tuyển công chức ngành khác ngoài ngoài thi vào Tổng cục Thống kê thì trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức, viên chức các chuyên ngành khác nhé!

Giới thiệu sơ qua về kỳ thi vào Tổng cục Thống kê

Ở đây, mình giới thiệu sơ qua về kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê cho các bạn biết, đồng thời mình sẽ giới thiệu luôn cách tìm kiếm tài liệu ôn thi công chức xuất phát từ đâu để cho các bạn dễ hình dung. Bạn nào biết rồi thì bỏ qua phần này giúp mình nhé.

Các vòng thi phải trải qua

Trên Thông báo tuyển dụng của Tổng cục Thống kê bao gồm 2 vòng chính:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính

– Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:

 • Phần I: Kiến thức chung, Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị).

– Thang điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Như vậy, chung quy lại các bạn có thể thấy:

 • Đối với vòng 1 các bạn phải thi 2 môn là: kiến thức chung, tiếng anh
 • Đối với vòng 2, thi theo hình thức phỏng vấn.

Các môn thi được miễn trừ (không phải thi)

Đối với 2 vòng thi, các bạn chỉ có thể được miễn trừ 1 môn trong vòng 1 thôi là môn ngoại ngữ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
 • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Thi vòng 1 bao nhiêu điểm thì qua?

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người thi tuyển được thi tiếp vòng 2.

Như vậy có thể kết luận rằng đối với vòng 1 nói chung và môn thi kiến thức chung nói riêng, bạn chỉ cần đạt từ 50% trở lên là vượt qua được vòng 1.

Mẹo: Đến đây chắc bạn cũng tính được, trong danh sách các tài liệu ôn tập kèm theo thông báo tuyển dụng thì có 2/3 số tài liệu nằm ngoài chuyên ngành mà bạn ứng tuyển. Vậy một phép tính đơn giản trong đề thi bạn làm được 2/3 số câu chắc chắn là trên 50% rồi còn gì.

Giới thiệu tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê

Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê vòng 1:

Khung tài liệu ôn thi tổng cục thống kê vòng 1 bao gồm các môn kiến thức chung và tiếng anh theo thông báo của Tổng cục Thống kê:

Bộ tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê môn kiến thức chung

 1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;
 2. Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;
 3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
 4. Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
 5. Luật Thống kê số 89/2015/QH13;
 6. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP;
 7. Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 8. Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 9. Quyết định số 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 10. Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
 11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 12. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Một số trong trong tài liệu ôn thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung cho các bạn xem trước:

Lưu ý: Trên Thông báo tài liệu ôn thi của Tổng cục Thống kê có 12 danh mục các văn bản ôn tập. Tuy nhiên trong tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê này chỉ có 11 là bởi vì Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi cả Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nên trong bộ tài liệu này mình gộp phần sửa đổi lại về với từng Luật cho các bạn dễ đọc và dễ học.

Bộ tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê môn tiếng anh

Bộ tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê môn tiếng anh là từ A2 trở lên. Các bạn có thể tham khảo các tài liệu tiếng anh A2 và B1 trên website như sau:

Lưu ý: Theo thông tư 02/2021 thì ngạch công chức theo chuẩn khung năng lực bậc 3 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 nên đề thi tiếng anh rất dễ có các câu vào khung năng lực bậc 3

Bộ tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê môn tiếng anh A2, B1 này các bạn sẽ được trang bị nền tảng kiến thức về khung A2, B1 do bộ tài liệu giải thích chi tiết kiến thức và các cấu trúc câu … cho các bạn đối chiếu, luyện tập.

Các chủ đề cập nhật trong bộ đề trắc nghiệm tiếng anh A2, B1 bao gồm:

 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án
 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án
 • 180 Câu Trắc Nghiệm Điền Từ Trong Tiếng Anh – Có Đáp Án

Tài liệu thi công chức Tổng cục Thống kê vòng 2:

Tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê vòng 2 được soạn thảo bao gồm 02 phần là lý thuyết, bài tập và các đề thi công chức tổng cục thống kê (đề thi thử) như sau:

Phần I: Tài liệu ôn thi tổng cục thống kê phần lý thuyết

1. Phần lý thuyết ôn thi tổng cục thống kê này này bao gồm:

 • Tài liệu ôn thi do Tổng cục Thống kê yêu cầu
 • Giáo trình lý thuyết thống kê của đại học KTQD (737 trang).
 • Giáo trình thống kê kinh tế của đại học KTQD (607 trang)
 • Luật Thống kê 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015
 • Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016

2. Các bí kíp học nhanh 02 cuốn Giáo trình lý thuyết thống kê và Giáo trình thống kê kinh tế

 • Sổ tay tóm tắt kiến thức môn nguyên lý thống kê (tham khảo ảnh bên dưới)
 • Bí kíp thống kê kinh tế (tóm tắt lý thuyết và bài tập điển hình) các bạn tham khảo hình bên dưới
 • Bài soạn môn thống kê theo đề cương ôn
 • 100 câu hỏi đáp và Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Các câu hỏi trắc nghiệm về thống kê
 • Một số câu hỏi ôn thi thống kê kinh tế

Phần II: Tài liệu ôn thi tổng cục thống kê phần bài tập

 • Các dạng bài tập lý thuyết thống kê (các bạn xem hình bên dưới)
 • Giải bài tập nguyên lý thống kê và nguyên lý thống kê kinh tế

Phần III: Tài liệu ôn thi tổng cục thống kê phần đề thi công chức tổng cục thống kê (các đề thi thử)

Tại phần này các bạn sẽ tập trung vào giải đề thi thử một số đề, đáp án, thang điểm kèm theo để các bạn rèn luyện. Đồng thời cũng có thêm một số đề và đáp án thi công chức tổng cục thống kê để các bạn tham khảo, rèn luyện thêm.

Một số đề thi thử cho các bạn tham khảo phần dưới, các đề bao gồm 02 phần là lý thuyết và bài tập.

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê

Bộ tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê này được bán với giá như sau:

 1. Tài liệu vòng 1:
  • Bộ tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê môn kiến thức chung giá: 200k
  • Bộ tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê môn Tiếng anh b1 giá: 150k
 2. Tài liệu vòng 2 trọn bộ giá 400k

Ưu đãi: Trường hợp các bạn mua trọn bộ tài liệu ôn thi công chức tổng cục thống kê sẽ được bán với giá 600k (giảm giá 150k)

Các bạn liên hệ qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê sẽ thực sự hữu ích với các bạn. Ngoài ra, đây cũng là một tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành thống kê cho các bạn tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *