Tài Liệu Vòng 1

Tài liệu ôn thi viên chức y tế vòng 1 có đáp án

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ tài liệu ôn thi viên chức y tế vòng 1 có đáp án là bộ 1845 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung y tế và bộ tài liệu ôn thi viên chức ngành y tế này đã được cập nhật các văn bản luật mới nhất rồi nên các bạn cứ yên tâm.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về bộ tài liêu này bạn có biết rằng CongChuc24h còn rất nhiều tài liệu ôn thi viên chức y tế khác nữa không? Nếu chưa biết thì các bạn click vào link để tìm hiểu nhé!

Giới thiệu về bộ tài liệu ôn thi viên chức y tế vòng 1

Bộ tài ôn thi viên chức y tế bao gồm 02 tài liệu:

Như vậy có tại bộ tài liệu ôn thi viên chức y tế được giới thiệu lần này có tổng cộng 1845 câu trắc nghiệm.

Đây có thể coi là một bộ tài liệu hiếm có đối với chuyên mục ôn thi viên chức ngành y tế.

Các văn bản quy phạm pháp luật trong bộ tài liệu ôn thi viên chức ngành y tế

Bộ 600 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung y tế có đáp án mình đã giới thiệu tại phần trước, tuy nhiên, phần này mình sẽ up sơ qua cho các bạn tiện tham khảo và đối chiếu. Bộ 600 câu trắc nghiệm này bao gồm 2 chuyên đề và được xây dựng từ các văn bản sau:

Tiện cho các bạn theo dõi bằng tìm kiếm trên web, mình list ra danh sách dưới:

 1. Hiếp pháp việt Nam năm 2013
 2. Luật Phòng, chổng tham nhũng 2018
 3. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010
 4. Nghị định 29/2012/ND-CP về tuyến dụng, sừ dụng và quản lý viên chức
 5. Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013
 6. Quy lắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế (Ban hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, nguời lao động làm việc lại các cơ sở y tế)
 7. Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12
 8. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12
 9. Luật Dược số 105/2016/QH13
 10. Đạo đức hành nghề dược (Ban hành kèm theo Quyết định số 2397/1999 QĐ- BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10/8/1999)
 11. Quy định về y đức (Tiêu chuẩn dạo đức cũa người làm công tác y tề ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 cùa Bộ trưởng Bộ Y tế)
 12. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngây 25/10/2017 cùa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công (ác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”
 13. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 cùa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khỏa XII “Về công tác dân sô ưong tinh hình mới”

Một vài hình ảnh bộ tài liệu ôn thi viên chức y tế 600 câu trắc nghiệm

Bộ tài liệu thi viên chức y tế 1245 câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng từ các văn bản sau:

Tiện cho các bạn theo dõi bằng tìm kiếm trên web, mình list ra danh sách dưới:

 1. Nghị quyết số 20-NQ/TW
 2. Nghị quyết số 21-NQ/TW
 3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
 4. Hiến pháp Việt Nam năm 2013
 5. Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
 6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP
 7. Nghị định 115/2020/NĐ-CP
 8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP
 9. Quyết định số 1847/QĐ-TTg
 10. Luật Bảo hiểm y tế (Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014)
 11. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 12. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
 13. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 14. Thông tư số 07/2014/TT-BYT
 15. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT
 16. 12 điều Y đức

Một vài hình ảnh bộ tài liệu ôn thi viên chức y tế 1245 câu trắc nghiệm:

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về bộ tài liệu qua video bên dưới:

Cách tải về bộ tài liệu thi viên chức y tế

Bộ tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung y tế này được bán với giá 150k/bộ 2 tài liệu.

Nếu các bạn muốn mua riêng thì mỗi bộ 100k/bộ

Bạn nào muốn mua tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung y tế liên hệ với bên mình email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

3 thoughts on “Tài liệu ôn thi viên chức y tế vòng 1 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *