Tài liệu thi công chức văn phòng thống kê vòng 2

Congchuc24h.com giới thiệu bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê vòng 2 dùng cho tuyển công chức cấp xã với 50 câu hỏi tự luân.

Giới thiệu bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê

Đối với các bạn có ý định thi công chức xã thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn. Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ tài liệu ôn thi công chức xã chuyên ngành văn phòng – thống kê mà mình có được.

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê được chia sẻ miễn phí với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Bộ tài liệu ôn thi công chức xã phường chuyên ngành chức danh văn phòng – thống kê đã được cập nhật hầu hết các văn bản mới nhất.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!.

Các bạn có thể tham khảo tài liệu thi công chức văn phòng thống kê qua một vài câu hỏi trong bộ tài liệu bên dưới:

Tài liệu thi công chức văn phòng thống kê vòng 2

TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ

(Dùng cho thi tuyển công chức cấp xã)

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Thống kê năm 2015, quy định về Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê như thế nào?

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Thống kê năm 2015, quy định về Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê như thế nào?

….

Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy Luật Lưu trữ năm 2011, quy định về Thống kê nhà nước về lưu trữ như thế nào?

Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy Luật Lưu trữ năm 2011, quy định về Huỷ tài liệu hết giá trị như thế nào?

….

Câu 30: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật như thế nào?
Câu 31: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật như thế nào?

…..

Câu 48: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL quy định về Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như thế nào?

Câu 49: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL quy định về Trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như thế nào?

Câu 50: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL quy định về Thông qua đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: như thế nào?

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê qua video dưới đây:

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê được chia sẻ miễn phí đối với các bạn, để tải tài liệu về các bạn xem chi tiết tại link bên dưới nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *