Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu thi công chức văn phòng thống kê vòng 2

Congchuc24h giới thiệu bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê vòng 2 dùng cho tuyển công chức cấp xã. Bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê lần này được chia sẻ gồm đề cương, các bộ câu hỏi hỏi tự luân và các câu hỏi liên hệ kèm theo.

Khoan đã, trước khi tham khảo bài viết bạn có biết rằng trên webite còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức cấp xã các chuyên ngành khác không? Hãy tham khảo nhé

Nội dung bài viết

Giới thiệu bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê

Đối với các bạn có ý định thi công chức xã thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn. Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ tài liệu ôn thi công chức xã chuyên ngành văn phòng – thống kê mà mình có được.

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê được chia sẻ với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Bộ tài liệu ôn thi công chức xã phường chuyên ngành chức danh văn phòng – thống kê đã được cập nhật các văn bản mới nhất.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!.

Các bạn có thể tham khảo tài liệu thi công chức văn phòng thống kê qua một vài câu hỏi trong bộ tài liệu bên dưới:

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Bộ câu hỏi Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn

Bộ câu hỏi Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật Thống kê số 89/2015/QH13.
 • Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê

Một số hình ảnh về bộ tài liệu:

Bộ tài liệu ôn thi công chức cấp xã ngành văn phòng thống kê – Bộ câu hỏi Luật ban hành VB QPPL và các văn bản hướng dẫn

Bộ câu hỏi Luật ban hành VB QPPL và các văn bản hướng dẫn bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 số 80/2015/QH13 (Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật)

Một số hình ảnh về bộ tài liệu:

Bộ ôn thi công chức xã văn phòng thống kê – Các câu hỏi về Luật lưu trữ và văn bản hướng dẫn

Bộ câu hỏi về Luật lưu trữ và văn bản hướng dẫn bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật lưu trữ 2011 số 01/2011/QH13

Một số hình ảnh về bộ tài liệu:

Bộ ôn thi công chức xã văn phòng thống kê – Các câu hỏi về Luật thi đua khen thưởng

Bộ câu hỏi về Luật thi đua khen thưởng và văn bản hướng dẫn bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15 năm 2022
 • Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng

Một số hình ảnh về bộ tài liệu:

Bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê – Các câu hỏi về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn

Bộ câu hỏi câu hỏi về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 số 29/2018/QH14

Một số hình ảnh về bộ tài liệu:

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Các bộ câu hỏi khác

Các bộ câu hỏi khác bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực sau:

 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
 • Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
 • Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính (Nội dung đã được cập nhật theo Văn bản hợp nhất 10272/VBHN-VPCP năm 2017)
 • Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nội dung đã được cập nhật theo Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPCP năm 2022)
 • Các văn bản khác khi có yêu cầu thêm.

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Bộ câu hỏi ôn thi

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Bộ câu hỏi ôn thi bao gồm gồm 59 câu hỏi (cập nhật mới nhất đã có đáp án, các bạn tham khảo bên dưới) được xây dựng từ các văn bản sau:

 • Luật Thống kê năm 2015
 • Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
 • Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
 • Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL
 • Nghị định 154/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Luật Lưu trữ – Luật Thống kê năm 2015

Các câu hỏi tại bộ câu hỏi này đã được xây dựng, chắt lọc từ các đề cương ôn thi một sô cơ quan tuyển dụng công chức cấp xã văn phòng thống kê trên toàn quốc nên có thể coi là một trong những tài liệu hữu ích trong bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê.

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Bộ câu hỏi liên hệ

Bộ câu hỏi liên hệ bao gồm 09 câu hỏi về thực trạng, giải pháp để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác của công chức văn phòng thống kê cấp xã

Bộ đề cương ôn thi công chức cấp xã văn phòng thống kê

Bộ đề cương này là bộ đề cương miễn phí kèm theo để các bạn tham khảo, do scan từ sách và khó sửa chữa nên các bạn trước khi đọc nhớ chắt lọc những văn bản còn có hiệu lực các bạn nhé.

Một vài trang nữa trong bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê cho các bạn tham khảo:

Bộ Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê chuyên sâu về các vấn đề sau:

Tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Chuyên đề Văn Thư Lưu Trữ

A. CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC
Chuyên đề: KỸ NĂNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ LẬP HỒ SƠ – Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê

 1. Kỹ năng quản lý văn bản
  1.1. Quản lý văn bản đi
  1.2. Quản lý văn bản đến
  1.3. Trách nhiệm quản lý văn bản
 2. Kỹ năng lập hồ sơ
  2.1. Yêu cầu đối với hồ sơ được lập
  2.2. Trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ UBND xã
  2.3. Kỹ năng lập hồ sơ
  2.4. Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ UBND xã
  B. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN
  Chuyên đề 1: TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU PHÔNG LƯU TRỮ HĐND, UBND XÃ
 3. Những vấn đề chung về phông lưu trữ HĐND, UBND xã
  1.1. Thành phần, nội dung tài liệu phông lưu trữ HĐND, UBND xã
  1.2. Vai trò của phông lưu trữ HĐND, UBND xã
 4. Tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ HĐND, UBND xã
  2.1. Thu thập tài liệu vào lưu trữ
  2.2. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ
  2.3. Phân loại tài liệu phông lưu trữ HĐND, UBND xã
  2.4. Xây dựng công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ
  Chuyên đề 2: VĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP
 5. Văn hóa công sở
  1.1. Vai trò và các yếu tố cấu thành văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính
  1.2. Xây dựng văn hóa công sở tại UBND xã
 6. Kỹ năng giao tiếp
  2.1. Những vấn đề chung về kỹ năng giao tiếp
  2.2. Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản của công chức văn phòng – thống kê

Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê – Chuyên đề về Thống Kê

A. CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC – Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê
Chuyên đề: THỐNG KÊ

 1. Những vấn đề chung về thống kê cấp xã
  1.1. Vai trò, đối tượng nghiên cứu của thống kê
  1.2. Nhiệm vụ của thống kê cấp xã
  1.3. Các khái niệm cơ bản thường dùng trong thống kê
 2. Các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê
  2.1. Điều tra thống kê
  2.2. Tổng hợp thống kê
  2.3. Phân tích và dự báo thống kê
 3. Một số phương pháp thống kê mô tả và phân tích thống kê thường dùng
  3.1. Số tuyệt đối và số tương đối
  3.2. Số trung bình (số bình quân)
  3.3. Dãy số thời gian
  3.4. Chỉ số phát triển
 4. Phương pháp lập biểu báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
  4.1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã
  4.2. Lập biểu báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã
  B. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN
  Chuyên đề 1: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
 5. Chức năng của văn phòng UBND xã và nhiệm vụ của công chức văn phòng – thống kê
  1.1. Chức năng của văn phòng UBND xã
  1.2. Nhiệm vụ của công chức văn phòng – thống kê
 6. Phương pháp thực hiện một số nghiệp vụ hành chính văn phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
  2.1. Phương pháp đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý
  2.2. Phương pháp xây dựng chương trình công tác
  2.3. Phương pháp xây dựng nội quy, quy chế làm việc
  2.4. Phương pháp tổ chức các cuộc họp của HĐND, UBND
  2.5. Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả trong công tác văn phòng
 7. Áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác văn phòng tại UBND xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

Tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Chuyên đề Văn Phòng

A. CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC
Chuyên đề: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

 1. Chức năng của văn phòng UBND xã và nhiệm vụ của công chức văn phòng – thống kê
  1.1. Chức năng của văn phòng UBND xã
  1.2. Nhiệm vụ của công chức văn phòng – thống kê
 2. Phương pháp thực hiện một số nghiệp vụ hành chính văn phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
  2.1. Phương pháp đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý
  2.2. Phương pháp xây dựng chương trình công tác
  2.3. Phương pháp xây dựng nội quy, quy chế làm việc
  2.4. Phương pháp tổ chức các cuộc họp của HĐND, UBND
  2.5. Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả trong công tác văn phòng
 3. Áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác văn phòng tại UBND xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
  3.1. Mục đích áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác văn phòng
  3.2. Yêu cầu đối với việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001
  3.3. Nội dung áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác văn phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
  B. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌNTài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê
  Chuyên đề 1: KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 4. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước hình thành trong hoạt động của UBND xã
  1.1. Văn bản quy phạm pháp luật
  1.2. Văn bản hành chính
  1.3. Văn bản chuyên ngành
  1.4. Các yêu cầu về soạn thảo văn bản
 5. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước
  2.1. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  2.2. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính
 6. Thể thức văn bản quản lý nhà nước
  3.1. Các quy định hiện hành về thể thức văn bản quản lý nhà nước
  3.2. Cách trình bày các thành phần thể thức văn bản quản lý nhà nước
 7. Kỹ thuật soạn thảo một số văn bản quản lý nhà nước thông dụng
  4.1. Soạn thảo nghị quyết
  4.2. Soạn thảo quyết định
  4.3. Soạn thảo kế hoạch
  4.4. Soạn thảo công văn
  4.5. Soạn thảo tờ trình
  4.6. Soạn thảo báo cáo
  Chuyên đề 2: KỸ NĂNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ LẬP HỒ SƠ
 8. Kỹ năng quản lý văn bản
  1.1. Quản lý văn bản đi
  1.2. Quản lý văn bản đến
  1.3. Trách nhiệm quản lý văn bản
 9. Kỹ năng lập hồ sơ
  2.1. Yêu cầu đối với hồ sơ được lập
  2.2. Trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ UBND xã
  2.3. Kỹ năng lập hồ sơ
  2.4. Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ UBND xã

Như vậy, có thể nói về lý thuyết bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê đã tập hợp đủ 03 yếu tố:

 • Đề cương chi tiết về văn phòng thống kê
 • Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê chuyên sâu về thống kê cho các bạn có cơ sở lý thuyết về thống kê cấp xã
 • Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê chuyên sâu về văn phòng
 • Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê chuyên sâu văn thư lưu trữ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê qua video dưới đây:

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê

Bộ bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê cấp xã này có thể được bán riêng lẻ và bán theo cả bộ tùy theo danh mục tài liệu tham khảo cơ quan tuyển dụng bên bạn.

Bạn nào muốn mua tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê liên hệ hình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h mình sẽ báo giá cụ thể cho các bạn nhé.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê sẽ hữu ích đối với các bạn

Chúc các bạn ôn thi tốt.

24 thoughts on “Tài liệu thi công chức văn phòng thống kê vòng 2

  • Đinh thị mướn

   Mình xin đề cương ôn thi công chức văn phòng thống kê vòng 2 năm 2022 với ạ

   Reply
   • QUYEN

    Bạn có tl thi CC vp thống kê cho mình xin với ạ

    Reply
   • Trần ngọc thông

    Mình xin file đề cương ôn tập văn phòng thống kê cấp xã mới nhất ạ. Gmail tranngocthong88@gmail.com

    Reply
  • Nguyễn Thị Hồng Linh

   cho mình xin file đề cương ôn thi công chức văn phòng thống kê vòng 2

   Reply
 • Nguyễn Hoa

  Mình xin file văn phòng thống kê vòng 2

  Reply
  • Ở giữa qc thứ 2 và thứ 3 bạn nhé

   Reply
   • Uy

    Mình xin file văn phòng thống kê

    Reply
  • Hồ Thị Nguyệt

   Cho mình xin file tài liệu Văn phòng-thống kê

   Reply
 • Hoài

  Cho mình xin file đề cương văn phòng thống kê

  Reply
  • Lý văn thủy

   file vòng 2 văn phòng thống kê

   Reply
   • bạn ib qua fanpage hoặc email giúp mình nhé

    Reply
 • khải

  cho mình xin file Đề cương Thi Công chức Văn phòng Thống Kê Vòng 2 có Đáp Án
  trankhai509@gmail.com

  Reply
 • thanh tuong le

  Chuyển tài liệu về cho mình

  Reply
 • nguyenhuukhuyet

  Mình xin tài liệu

  Reply
  • Bạn inbox mail bên mình nhé

   Reply
 • Huyền

  Cho mình xin file đề cương thi công chức Văn phòng – Thống kê xã có đáp án

  Reply
 • Khá

  cho mình xin file đề cường thi công chức văn phòng – thống kê xã có đáp án.

  Reply
 • Lục Thị Chuyền

  cho mình xin bộ câu hỏi vòng 2 với ạ. Địa chỉ email của mình: lucchuyena7@gmail.com

  Reply
 • nguyen van minh

  cho mình xin bộ tài liệu câu hỏi thi vòng 2 với ạ. Địa chỉ email của mình: hongthai0893@gmail.com

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *