Thông báo tuyển dụng công chức Hải Phòng năm 2021

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 375/TB-UBND ngày 7/9/2021 về việc tuyển công chức Hải Phòng 2021.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu thi công chức hay không? Nếu chưa biết click vào link để xe chi tiết nhé!

Chi tiết Thông báo tuyển công chức Hải Phòng 2021

Căn cứ nhu cầu sử dụng công chức của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Hải Phòng; căn cứ số lượng biên chế công chức hành chính được giao năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố tuyển dụng 95 chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 138/NĐ-CP.

Thông báo tuyển dụng công chức Hải Phòng năm 2021

Nguồn: haiphong.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.