Tin Tuyển Dụng

Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2022

Ngày 28/01/2022 Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông báo 76/TB-TANDTC về việc Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2022 với 21 chỉ tiêu biên chế.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức không? Nếu không tham khảo chi tiết nhé. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tài liệu ôn thi công chức tòa án tại link này.

Thông tin chi tiết Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2022

Nguồn: Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *