Tin Tuyển Dụng

Tổng cục phòng chống thiên tai tuyển dụng viên chức năm 2021

Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai trực thuộc Tổng cục phòng chống thiên tai tuyển dụng viên chức năm 2021.

Khoan đã, trước khi đọc tin tức bạn đã có tài liệu ôn thi công chức chưa? Nếu chưa có click vào link để tìm hiểu nhé!

Thông tin chi tiết Tổng cục phòng chống thiên tai tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 296/QĐ- PCTT ngày 13/7/2021, Tổng cục Phòng, chống thiên tai thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục). Cụ thế như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

– Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu (tương ứng 14 vị trí việc làm);

– Nơi làm việc: Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng chống thiên tai trực thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và PTNT.
(Chi tiết vị trí việc làm và số lượng tuyến dụng nêu tại phụ lục kèm theo).

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

– Áp dụng hình thức thi tuyển theo quy định tại Mục 2, Chương II, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

  1. Người có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của vị trí cần tuyển sẽ được đăng ký dự tuyển. Cụ thể như sau:

Người có đủ các điều kiện sau đây (không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo) được đăng ký dự tuyển:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyến hợp lệ;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;

– Có đủ sức khoẻ đế thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng nêu trong Phụ lục kèm theo.

   2.Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điếm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5,0 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Lưu ý: Trường hợp người dự tuyến thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điếm vòng 2.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1.Hồ sơ đăng ký dự tuyến

– Phiếu đăng ký dự tuyến (theo mẫu kèm theo);

– Sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của cơ quan có thấm quyền trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

-Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt, đồng thời phải được cấp có thấm quyền công nhận (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo quy định hiện hành;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư sô 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

Bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) theo quy định tại Khoản 3, Mục III nêu trên.

Lưu ý: Các loại giấy tờ là bản sao nêu trong mục này phải được cơ quan, tô chức có thẩm quyền công chứng, chứng thực. Mỗi ứng viên chỉ được đăng kí 01 vị trí dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

2. Thời gian nhận Hồ sơ dự tuyển

– Từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 01/9/2021 (trong giờ hành chính).

– Nơi nhận Hồ sơ dự tuyển

– Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

– Địa chỉ: số 2, Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

– Điện thoại: 0243.2115948.

 Hình thức gửi Hồ sơ:

– Người dự tuyển có thể nộp Hồ sơ theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục Phòng, chống thiên tai;

+ Gửi chuyển phát nhanh về Văn phòng Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Thời gian nộp Hồ sơ hợp lệ tính theo dấu Bưu điện (Lưu ý: ngoài bao bì thư ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển viên chức”).

Phí xét tuyển viên chức: 500.000 đồng/Hồ sơ dự tuyển.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN

1.Môn thi, hình thức, nội dung và thời gian thi

Việc tuyển dụng được thực hiện qua 02 vòng thi theo quy định tại Điều 9, Mục 2, Chương II, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020. Cụ thể như sau:

Vòng 1 – Thi trắc nghiệm (trên giấy) 3 môn:

Môn Kiến thức chung:

Số lượng câu hỏi: 60 câu liên quan đến Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn; chủ trương, đưng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyến.

Thòi gian làm bài: 60 phút.

 Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh):

Số lượng câu hỏi: 30 câu.

Thòi gian làm bài: 30 phút.

Môn Tin học:

Số lượng câu hỏi: 30 câu.

Thời gian thi: 30 phút.

Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng của từng môn thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên của từng môn thi thì người dự tuyển được dự thi tiếp Vòng 2.

Vòng 2 – Phỏng vấn trực tiếp về nghiệp vụ chuyên ngành:

-Nội dung phỏng vấn: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyến dụng.

-Thời gian phỏng vấn: 30 phút / ứng viên.

-Chấm điểm: Sử dụng thang điếm 100.

-Điều kiện miễn thi ngoại ngữ và tin học

  Miễn thi môn Ngoại ngữ (Vòng 1) đối với người dự tuyển thuộc một trong các trường hợp sau:

-Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành tiếng Anh.

-Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo trong nước được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

-Miễn thi môn Tin học (Vòng 1) đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

 Xác định người trúng tuyến

 Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm thi Vòng 2 cộng vói điếm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Khoản  Mục III nêu trên cao hơn (lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm).

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng vói điếm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Tổng cục trưởng xem xét, quyết định người trúng tuyển.

-Không thực hiện bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng vào tháng 9/2021.Chi tiết về công văn đính kèm xem tại

Công văn đính kèm
Mẫu đơn đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *