Tin Tuyển Dụng

Tổng Cục thuế tuyển dụng công chức năm 2023

Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-BTC ngày 14/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Tổng Cục thuế tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 30 chỉ tiêu, theo đó:

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức thuế không? Hãy tham khảo nhé

Thông tin chi tiết Tổng Cục thuế tuyển dụng công chức năm 2023

Nguồn: Tổng Cục thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *