Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng công chức 2021

Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng công chức 2021 tuyển dụng công chức năm 2021.

Trước khi đọc tin, bạn đã có tài liệu ôn thi công chức chưa? Nếu chưa có truy cập link để xem chi tiết nhé!

Thông tin chi tiết về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng công chức 2021

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội;

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-TLĐ ngày 05/7/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số cơ quan công đoàn ngành trung ương năm 2021;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng công chức, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức năm 2021, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển:

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b. Đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng;

đ. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a. Không cư trú tại Việt Nam;

b. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn chung

– Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan;

– Trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt;

– Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe;

– Điềm tĩnh, cẩn thận;

– Có khả năng đoàn kết nội bộ.

– Có khả năng tuyên truyền, vận động;

– Hiểu biết về luật pháp, chính sách chế độ, quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, lao động.

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

2. Số lượng, vị trí, yêu cầu về trình độ chuyên môn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng công chức 2021

III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm. Thí sinh dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và thí sinh dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (kể cả bằng tiến sĩ, thạc sĩ nếu có), theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đối với bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, phải kèm bản sao văn bản được Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (bản dịch thuật công chứng), theo quy định tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT, ngày 08/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

c. 05 phong bì dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên hệ của ứng viên dự tuyển.

2. Một số điểm cần lưu ý đối với ứng viên dự tuyển:

– Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí việc làm tuyển dụng, nếu một ứng viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên sẽ không được đưa vào danh sách dự tuyển.

– Hồ sơ dự tuyển của ứng viên được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24 cm*32cm. Ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và địa chỉ liên lạc trên túi hồ sơ.

– Phiếu đăng ký dự tuyển, bản khai lý lịch không được tẩy xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

– Ứng viên đăng ký dự tuyển có quyền rút hồ sơ đã đăng ký dự tuyển để đăng ký vào một vị trí tuyển dụng khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển.

– Việc xác minh văn bằng, chứng chỉ và thẩm định tiêu chuẩn cụ thể khác (nếu có) được tiến hành sau khi có kết quả trúng tuyển; trường hợp ứng viên dự thi vi phạm sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

– Việc tính điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, đúng đối tượng được ưu tiên theo hồ sơ cá nhân. Trường hợp khai sai, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

a. Thời gian: Từ 13h30’ đến 16h00’ tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 05/7/2021 đến ngày 03/8/2021.

b. Nơi nhận hồ sơ và nộp lệ phí dự tuyển: Bộ phận Cán bộ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, tầng 8, số 82 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024 3942 6071.

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh đăng ký dự tuyển (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp hồ sơ dự tuyển không đủ điều kiện dự tuyển hoặc người dự tuyển bỏ thi, sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH THÍ TUYỂN

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi:

a. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 02 phần:

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ, cần có bằng cấp, chứng chỉ về ngoại ngữ theo đúng yêu cầu quy định thì ứng viên dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh được thi tiếp vòng 2.

b. Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết hoặc phỏng vấn):

– Thi viết: Thời gian thi 180 phút; thang điểm: 100 điểm;

– Thi phỏng vấn: Thời gian thi 30 phút; thang điểm 100 điểm;

2. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ tại vòng 1

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

3. Xác định trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại điểm b khoản 1 mục IV Thông báo này đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí dự tuyển.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 tại điểm b khoản 1 mục IV Thông báo này cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển.

b. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

c. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định.

VI. DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

1. Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức, kết quả thi tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) theo địa chỉ ứng viên đăng ký và trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, tại địa chỉ http://www.congdoan.vn.

2. Thời gian thi tuyển (dự kiến quý III/2021), địa điểm thi tuyển cụ thể sẽ được thông báo cho thí sinh; đồng thời gửi thông báo cho thí sinh dự tuyển có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển, theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

Xem Phiếu đăng ký thi tuyển và Hướng dẫn đăng ký TẠI ĐÂY.

Nguồn: Laodong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.