Tin Tuyển Dụng

Thông báo tuyển dụng công chức thành phố Hồ Chí Minh 2023

Thông báo tuyển dụng công chức thành phố Hồ Chí Minh 2023 theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20/04/20233, số lượng : 382 chỉ tiêu.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn đã tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức TP Hồ Chí Minh hay chưa? Hãy tham khảo nhé

Thông báo tuyển dụng công chức thành phố Hồ Chí Minh 2023

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023;

Sở Nội vụ thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023 với số lượng như sau:

-Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc các Sở – ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận – huyện: 142 biên chế.

– Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển tại phường thuộc Ủy ban nhân dân các quận: 240 biên chế.

Nguồn: sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *