Tin Tuyển Dụng

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2024

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2024 với số lượng 101 chỉ tiêu,số chỉ tiêu công chức theo vị trí việc làm người dân tộc thiểu số là 16 chỉ tiêu.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tin tức và tài liệu ôn thi công chức, viên chức không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2024

Thời gian thi, địa điểm tổ chức thi, tài liệu ôn thi Sở Nội vụ sẽ có thông báo tại website này và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *