Tin Tuyển Dụng

UBND tỉnh Hải Dương tuyển dụng giáo viên 2023

UBND tỉnh Hải Dương tuyển dụng giáo viên 2023 t​​uyển dụng số giáo viên ở các môn học còn thiếu theo vị trí việc dự kiến khoảng 1.440 chỉ tiêu

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi viên chức giáo viên phù hợp với kỳ thi tuyển giáo viên tỉnh Hải Dương không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết UBND tỉnh Hải Dương tuyển dụng giáo viên 2023

Nguồn: vpubnd.haiduong.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *