Tin Tuyển Dụng

Ủy ban Dân tộc tuyển dụng công chưc năm 2023

Căn cứ Kế hoạch về tiếp nhận công chức, viên chức năm 2023, Ủy ban Dân tộc tuyển dụng công chưc với 19 chỉ tiêu ở nhiều vị trí việc làm.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết Ủy ban Dân tộc tuyển dụng công chưc năm 2023

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết thông bao tuyển dụng công chức Ủy ban Dân tộc năm 2023.

Nguồn: baodantoc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *