Bộ Nội vụ tuyển dụng 2022 với 14 chỉ tiêu công chức

Bộ Nội vụ tuyển dụng 2022 với 14 chỉ tiêu công chức vào các đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức; Cục Văn thư – Lưu trữ; Ban Tôn giáo Chính phủ

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn biết rằng website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức hay không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết Bộ Nội vụ tuyển dụng 2022

Ngày 31/5, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2273/TB-BNV về việc tuyển dụng công chức năm 2022.
Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ tuyển dụng 14 công chức vào các đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức – Biên chế; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Ban Tôn giáo Chính phủ.

Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh trước khi vào phòng thi tại kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2018 vào Bộ Nội vụ

Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 02 phần:

Phần I: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi Ngoại ngữ đối với các trường hợp: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Thí sinh dự thi trắc nghiệm trên máy vi tính tại kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2018 vào Bộ Nội vụ

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn và thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

Thang điểm (tổng điểm thi phỏng vấn và thi viết): 100 điểm.

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Lưu ý, những người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Về hồ sơ tuyển dụng, những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (trong giờ hành chính).

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi.

Nguồn: Bộ Nội vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *