Uncategorized

Bộ Nội vụ tuyển dụng công chức năm 2023

Thông báo số 1395/TB-BNV ngày 31/3/2023, Bộ Nội vụ tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức phù hợp với kỳ thi bộ nội vụ sắp tới không? Hãy tham khảo nhé

Thông tin chi tiết Bộ Nội vụ tuyển dụng công chức năm 2023

Trên đây là toàn bộ thông tin Bộ nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2023.

Nguồn: moha.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *