Tin Tuyển Dụng

Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2021

Ngày 29/11/2021, Bộ Tư pháp ban thành Thông báo số 4520/TB-BTP về việc Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2021 với tổng cộng 16 chỉ tiêu biên chế.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức hay không? Nếu chưa biết bạn truy cập link để xem các tài liệu phù hợp nhé!

Thông báo Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2021

Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *