Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 103

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụCâu 2: Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành?
Câu 3: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 4: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm? Đáp án: BCâu 5: Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo, Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố?
Câu 6: Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là?Câu 7: Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện như thế nào?Câu 8: Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của cơ quan nào?Câu 9: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết như thế nàoCâu 10: Viết hoa đối với tên các loại văn bản như thế nào?Câu 11: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là? Đáp án: CCâu 12: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 13: Không giải quyết thôi việc đối với công chức?Câu 14: Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 15: Thời gian tập sự?Câu 16: Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì ?Câu 17: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mứcCâu 18: Chọn Đáp án: đúngCâu 19: Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì ?Câu 20: Không thực hiện chế độ tập sự trong trường hợp nào?Câu 21: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Câu 22: Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 23: Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất mấy năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.Câu 24: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương làCâu 25: Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?Câu 26: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 27: Thời gian tập sự của công chức cấp xã được xếp lương ngạch nhân viên và tương đương là? Đáp án: ACâu 28: công chức cấp xã là?Câu 29: Thời gian tập sự của công chức cấp xã được xếp lương ngạch cán sự và tương đương là? Đáp án: ACâu 30: Chính phủ làm việc?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *