Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 105

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đâu là văn hóa giáo tiếp của cán bộ, công chức với Nhân dânCâu 2: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 3: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức quản lý?Câu 4: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nàoCâu 5: Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?Câu 6: Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng mấy lần?Câu 7: Cán bộ, công chức nghiện ma túy có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 8: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 9: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chứcCâu 10: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế như thế nào?Câu 11: “Bản trích sao” là?Câu 12: Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Trong đó?Câu 13: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 14: Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt phải viết hoa? Đáp án: ACâu 15: Thẩm quyền quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn? Đáp án: CCâu 16: Nội dung nào dưới đây phải công khai để dân biết?
Câu 17: Cán bộ xã, phường, thị trấn là?Câu 18: Tòa án nhân dân có nhiệm vụCâu 19: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 20: Cán bộ cấp xã đang xếp lương theo bảng lương chức vụ mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của chức vụ kiêm nhiệm
Câu 21: Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì? (Luật mới)Câu 22: Công chức cấp xã bị buộc thôi việc trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 23: Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?Câu 24: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 25: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợpCâu 26: Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 27: Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 28: Hiến pháp là?Câu 29: Cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có thời gian hưởng lương bậc 1 là bao nhiêu năm hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật thì được xếp lương lên bậc 2?
Câu 30: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *