Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 117

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cơ quan có thẩm quyền Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là?Câu 2: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 3: Thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 4: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh
Câu 5: Cán bộ, công chức cấp xã?Câu 6: Sau bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thời việc có hiệu lực, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước?
Câu 7: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm như thế nào trong thực hiện dân chủ ở cấp xã?Câu 8: Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân thành mấy loại (luật mới)Câu 9: Đối với viết hoa tên địa lý, trường hợp nào dưới đây viết hoa đặc biệt? Đáp án: ACâu 10: Thẩm quyền quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện?Câu 11: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 12: Xã, phường, thị trấn có mấy chức danh công chức?
Câu 13: Khi trong đơn yêu cầu có chữ ký của bao nhiêu phần trăm tổng số cử tri của xã, phường, thị trấn theo danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại cuộc bầu cử gần nhất thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất để bàn về nội dung mà cử tri kiến nghị?Câu 14: Cán bộ, công chức cấp xã đã được xếp lương theo chức vụ hoặc xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về quản lý hoặc sử dụng cán bộ, công chức đồng ý cho đi đào tạo thì xếp lương như thế nào?Câu 15: Công chức cấp xã ở vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo? Đáp án: D
Câu 16: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?Câu 17: Hiến pháp được thông qua khi?Câu 18: Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức
Câu 19: Mọi người có quyền?Câu 20: Việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong? Đáp án: BCâu 21: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?Câu 22: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 23: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 24: Quận có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 25: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 26: Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân?Câu 27: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với?Câu 28: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 29: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 30: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *