Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 119

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp không có tình tiết phức tạp là bao nhiêu ngày (Luật mới)Câu 2: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu 3: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được?Câu 4: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 5: Ký hiệu của văn bản bao gồm? Đáp án: CCâu 6: Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây? Đáp án: D
Câu 7: Hình thức kỷ luật cảnh cáo không áp dụng đối với công chức cấp xã có một hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 8: Đối với công chức cấp xã, thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật là?
Câu 9: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã?Câu 10: Trích sao gồm?Câu 11: Bản thảo văn bản phải ai duyệt?Câu 12: Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 13: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?Câu 14: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ luật?Câu 15: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 16: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức; thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 17: Viết hoa vì phép đặt câu được thực hiện như thế nào?Câu 18: Số trang văn bản hành chính được như thế nào? Đáp án: CCâu 19: Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?Câu 20: Khổ giấy trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30 là? Đáp án: ACâu 21: “Văn bản hành chính” là?Câu 22: Cơ quan có thẩm quyền Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãCâu 23: Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà không còn chức vụ thấp hơn chức vụ đang giữ thì?Câu 24: Lực lượng vũ trang nhân dân?Câu 25: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao?Câu 26: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức biệt phái?Câu 27: Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danhCâu 28: Cán bộ cấp xã đang xếp lương như công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng chế độ phụ cấp như thế nào?Câu 29: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?Câu 30: Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do cơ quan nào quy định?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *