Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 128

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đâu không phải là Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã
Câu 2: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong.Câu 3: Cán bộ, công chức phải thực hiệnCâu 4: Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?Câu 5: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa ủy quyền
Câu 6: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày như thế nào? Đáp án: ACâu 7: Phường có từ mười nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 8: Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện như thế nào?Câu 9: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?
Câu 10: Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do?Câu 11: Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?
Câu 12: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì ?Câu 13: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 14: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 15: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?Câu 16: Công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều, kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo
Câu 17: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 18: Ai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, phương án đã được thông qua?
Câu 19: Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết bao gồm?
Câu 20: Phiên họp Ủy ban nhân dân chỉ được tiến hành khi có bao nhiêu tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tham dự.Câu 21: Tiêu chuẩn chung đối với các công chức Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội là?
Câu 22: Trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực (luật mới)Câu 23: Nội dung nào dưới đây không được công khai để dân biết?
Câu 24: Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?
Câu 25: Tòa án nhân dân có nhiệm vụCâu 26: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì các hình thức bản sao bao gồm?Câu 27: Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua hình thức nào?Câu 28: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Câu 29: Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?Câu 30: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm? Đáp án: B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *