Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 131

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 2: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 3: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu 4: Chọn Đáp án: đúngCâu 5: Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân thành mấy loại (luật mới)Câu 6: Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?Câu 7: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chứcCâu 8: Viên chức nghiện ma túy có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 9: Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?Câu 10: Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất mấy năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.Câu 11: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 12: Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân thành mấy loạiCâu 13: Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?Câu 14: Phương thức tuyển dụng công chức gồm
Câu 15: Đối với những loại văn bản nào thì nơi nhận có cụm từ “như trên”? Đáp án: BCâu 16: VIệc phân loại đánh giá cán bộ, công chức được phân thành mấy mứcCâu 17: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 18: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?Câu 19: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?Câu 20: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã?Câu 21: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 22: Cán bộ cấp xã có các chức vụ nào dưới đây?
Câu 23: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã? Đáp án: D
Câu 24: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?Câu 25: Phường có trên mười nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 26: Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn?Câu 27: Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được?Câu 28: Người được phân công hướng dẫn tập sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng bao nhiêu so với mức lương tối thiểu chung trong thời gian hướng dẫn tập sự.
Câu 29: Bao nhiêu năm một lần trong mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Câu 30: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *