Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 177

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trong giao tiếp tại công sở và với công dân, cán bộ, công chức, viên chức phải ?Câu 2: Ttrước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.
Câu 3: Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 4: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 5: Công chức có Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức, thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 6: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 7: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được?Câu 8: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 9: Thời gian tập sự của công chức cấp xã được xếp lương ngạch cán sự và tương đương là? Đáp án: ACâu 10: Cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 11: Trong thời gian tập sự, công chức cấp xã được hưởng bao nhiêu phần trăm bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn được tuyển dụng? Đáp án: B
Câu 12: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 13: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?Câu 14: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 15: “Bản sao lục” là?Câu 16: Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 17: kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được?Câu 18: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 19: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 20: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 21: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 22: Bản thảo văn bản phải ai duyệt?Câu 23: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức biệt phái?Câu 24: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành là?Câu 25: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 26: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 27: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?
Câu 28: Đối với công văn, ký hiệu văn bản như thế nào?Câu 29: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 30: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *