Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 181

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 2: Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng mấy lần?Câu 3: Ngạch công chức được chia thành mấy ngạch (luật mới)Câu 4: Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của?Câu 5: Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?Câu 6: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 7: Đối với viết hoa tên địa lý, trường hợp nào dưới đây viết hoa đặc biệt? Đáp án: ACâu 8: Hội đồng nhân dân quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết nào dưới đây?Câu 9: Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?Câu 10: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?Câu 11: Định lề trang của văn bản hành chính là? Đáp án: BCâu 12: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện
Câu 13: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài mấy tháng?
Câu 14: Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý (luật mới)Câu 15: Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết được thực hiện bằng hình thức nào?Câu 16: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân làCâu 17: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 18: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 19: Các trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây phải công khai để dân biết?
Câu 21: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 22: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện?Câu 23: Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồmCâu 24: Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có giá trị pháp lý?Câu 25: Thẩm quyền quyết định đại xá làCâu 26: Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?Câu 27: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 28: Đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 29: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;
Câu 30: Những người hiện đang đảm nhiệm chức danh công chức xã mà chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định thì được hưởng lương bằng bao nhiêu so với mức lương tối thiểu Đáp án: A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.