Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 199

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: . Cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Câu 2: Mọi người có quyền?Câu 3: Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?Câu 4: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 5: Chủ tịch UBND được bầu trong nhiệm kỳ có nhất thiết phải là đại biểu HĐNDCâu 6: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?
Câu 7: Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp thông qua hình thức nào?Câu 8: Hiến pháp là?Câu 9: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức biệt phái?Câu 10: Chọn Đáp án: đúngCâu 11: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 12: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã?Câu 13: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 14: Chọn Đáp án: đúngCâu 15: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã bị cách chức trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không được công khai để dân biết?
Câu 17: Trích sao gồm?Câu 18: Công chức cấp xã ở vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo? Đáp án: D
Câu 19: Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm gì?Câu 20: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 21: Quyền lập hiến, lập pháp thuộc cơ quan nào
Câu 22: Mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí như thế nào?Câu 23: Hội đồng nhân dân họp mỗi năm mấy kỳCâu 24: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 25: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao?Câu 26: Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của cơ quan nào?Câu 27: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?Câu 28: Thẩm quyền quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của Chính phủCâu 29: Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụCâu 30: Số trang văn bản hành chính được như thế nào? Đáp án: C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *