Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 28

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân làCâu 2: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắcCâu 3: “Bản trích sao” là?Câu 4: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?Câu 5: Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại 1 như thế nào?Câu 6: Thẩm quyền quy định việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn? Đáp án: CCâu 7: Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng chế độ như thế nào?Câu 8: Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 9: Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm gì?Câu 10: Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?Câu 11: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với trường hợp nào dưới đây?Câu 12: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu?Câu 13: Thời gian tập sự của công chức cấp xã được xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương là? Đáp án: CCâu 14: Chủ tịch UBND cấp xã là cán bộ hay công chức? Đáp án: ACâu 15: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 16: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức quản lý?Câu 17: Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về nội dung phải được thực hiện như thế nàoCâu 18: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 19: Khi thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức phát hiện quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thì xử lý như thế nào?Câu 20: Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồmCâu 21: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng ai có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành?Câu 22: Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danhCâu 23: Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của cơ quan nào?Câu 24: Lực lượng vũ trang nhân dân?Câu 25: Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm á dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)Câu 26: Cán bộ là công dân Việt Nam?Câu 27: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 28: Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 29: Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?Câu 30: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *