Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 55

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức chưa bị xem xét xử lý kỷ luật?
Câu 2: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắcCâu 3: Công chức cấp xã tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp; thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 4: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 5: Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồmCâu 6: Quyết định kỷ luật viên chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành?Câu 7: Bao nhiêu năm một lần trong mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Câu 8: Thẩm quyền quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn? Đáp án: CCâu 9: Chủ tịch UBND được bầuCâu 10: Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 11: Cơ quan nào có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung công khai?
Câu 12: Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh
Câu 13: “Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ xã hội ” là ?Câu 14: Ai có thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức cấp xã.Câu 15: Cơ quan có thẩm quyền Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phươngCâu 16: Thẩm quyền quyết định đại xá làCâu 17: Đối với viết hoa tên địa lý, trường hợp nào dưới đây viết hoa đặc biệt? Đáp án: ACâu 18: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?
Câu 19: Thẩm quyền Quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luậtCâu 20: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 21: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý làCâu 22: Số lượng phó chủ tịch của UBND cấp tỉnh là?Câu 23: Hội đồng nhân dân họp bất thường khi nào?Câu 24: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là? Đáp án: CCâu 25: . Cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Câu 26: Cán bộ là công dân Việt Nam?Câu 27: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 28: Viết hoa vì phép đặt câu được thực hiện như thế nào?Câu 29: Hội đồng nhân dân họp mỗi năm mấy kỳCâu 30: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện với nhóm đối tượng nào? (luật mới)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *