Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 71

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Phường có từ mười nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 2: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp củaCâu 3: kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được?Câu 4: Trường hợp người đã nghỉ hưu, nghỉ việc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 5: Chính quyền cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày văn bản được thông qua, ký ban hành đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 6: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 7: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 8: Hội đồng nhân dân quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết nào dưới đây?Câu 9: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 10: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?Câu 11: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm? Đáp án: BCâu 12: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại?
Câu 13: Căn cứ ban hành văn bản được trình bày như thế nào?Câu 14: Viên chức quản lý có hành vi Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 15: Chọn Đáp án: đúngCâu 16: Đối với viết hoa tên địa lý, trường hợp nào dưới đây viết hoa đặc biệt? Đáp án: ACâu 17: Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý (luật mới)Câu 18: Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 19: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 20: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 21: Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 22: HĐND họp kín trong trường hợp nào?Câu 23: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?Câu 24: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào những quy định nào?Câu 25: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;
Câu 26: Bản chính văn bản giấy được lưu tại đâu?Câu 27: Số trang văn bản hành chính được như thế nào? Đáp án: CCâu 28: Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngCâu 29: Chính phủ làm việc?Câu 30: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *