Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 74

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp thông qua hình thức nào?Câu 2: Cách viết hoa đối với tên các ngày trong tuần và tháng trong năm?Câu 3: Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào?Câu 4: Cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã hàng năm theo từng chức danh?
Câu 5: Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại 1 như thế nào?Câu 6: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?Câu 7: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 8: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?
Câu 9: Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì?Câu 10: Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết được thực hiện bằng hình thức nào?Câu 11: Khoảng cách giữa các dòng trong nội dung văn bản là?Câu 12: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?Câu 13: Chính quyền địa phương ở tỉnh là?Câu 14: Viết hoa đối với tên các loại văn bản như thế nào?Câu 15: Đâu không phải là hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn?
Câu 16: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm? (Luật mới)Câu 17: Trách nhiệm đánh giá công chứcCâu 18: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Câu 19: Người tập sự bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng được Ủy ban nhân dân cấp xã trợ cấp như thế nào?Câu 20: Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?
Câu 21: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 22: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộngCâu 23: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng đối với Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 24: Thị xã có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 25: Chủ tịch UBND cấp xã là cán bộ hay công chức? Đáp án: ACâu 26: Thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh?
Câu 27: Hình thức kỷ luật giáng chức, cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức danh nào dưới đây?Câu 28: Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 29: Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 30: Quận có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *