Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 87

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 2: Việc phân cấp cho cho chính quyền địa phương được quy định trong văn bản nào của cơ quan nhà nước phân cấpCâu 3: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 4: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 5: Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do ai quyết định thành lập? Đáp án: A
Câu 6: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 7: Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 8: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm như thế nào trong thực hiện dân chủ ở cấp xã?Câu 9: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 10: Ủy ban nhân dân gồm?Câu 11: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?Câu 12: Sao lục gồm?Câu 13: Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamCâu 14: “Bản sao y” là?Câu 15: Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như thế nào?Câu 16: Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 17: Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được thì cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 18: Nền kinh tế Việt Nam làCâu 19: Viết hoa đối với tên các loại văn bản như thế nào?Câu 20: Công chức cấp xã tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp; thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 21: Ttrước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.
Câu 22: Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải?Câu 23: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì ?Câu 24: Chủ tịch UBND được bầu trong nhiệm kỳ có nhất thiết phải là đại biểu HĐNDCâu 25: Việc công khai các nội dung để dân biết thực hiện bằng các hình thức nào dưới đây?
Câu 26: Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành?
Câu 27: Cán bộ vi phạm bị áp dụng những hình thức kỷ luật nào?Câu 28: Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?Câu 29: Trường hợp người đã nghỉ hưu, nghỉ việc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 30: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *