Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 90

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Phát triển khoa học và công nghệ là?Câu 2: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là? Đáp án: BCâu 3: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh
Câu 4: Tòa án nhân dân có nhiệm vụCâu 5: Bản thảo văn bản phải ai duyệt?Câu 6: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 7: Cơ quan có thẩm quyền Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãCâu 8: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 9: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức cấp xã có một trong các hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây? Đáp án: D
Câu 10: Đối với những loại văn bản nào thì nơi nhận có cụm từ “như trên”? Đáp án: BCâu 11: Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?Câu 12: HĐND họp kín trong trường hợp nào?Câu 13: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 14: Trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực (luật mới)Câu 15: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ làCâu 16: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 17: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý?Câu 18: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng ai có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành?Câu 19: Thành phố trực thuộc trung ương có trên một triệu dân thì cứ thêm sáu mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 20: Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua (luật mới)Câu 21: Khi trong đơn yêu cầu có chữ ký của bao nhiêu phần trăm tổng số cử tri của xã, phường, thị trấn theo danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại cuộc bầu cử gần nhất thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất để bàn về nội dung mà cử tri kiến nghị?Câu 22: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;
Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức, đâu là hình thức kỷ luật đối với cán bộ?
Câu 24: Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh
Câu 25: Cán bộ xã, phường, thị trấn là?Câu 26: Đâu là Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã ? Đáp án: D
Câu 27: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?
Câu 28: Chọn Đáp án: đúngCâu 29: Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụCâu 30: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.