Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 92

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?
Câu 2: Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 3: Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất mấy năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.Câu 4: Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?
Câu 5: Trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác.
Câu 6: Hội đồng nhân dân họp bất thường khi nào?Câu 7: Phông chữ trình bày văn bản hành chính là? Đáp án: ACâu 8: kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được?Câu 9: Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì ?Câu 10: Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?Câu 11: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 12: Đâu không phải là Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã
Câu 13: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?Câu 14: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?Câu 15: Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ là?Câu 16: Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?Câu 17: Lực lượng vũ trang nhân dân?Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?
Câu 19: Trường hợp cán bộ, công chức cấp xa kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) thì được hưởng phụ cấp như thế nào?Câu 20: Thời gian tập sự của công chức cấp xã được xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương là? Đáp án: CCâu 21: Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồmCâu 22: Chọn Đáp án: đúngCâu 23: Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà không còn chức vụ thấp hơn chức vụ đang giữ thì?Câu 24: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 25: Ban của Hội đồng nhân dân là?Câu 26: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?Câu 27: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 28: Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết được thực hiện bằng hình thức nào?Câu 29: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 30: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa lệnh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *