Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 2

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Đâu là chính quyền địa phương đô thị theo Luật Chính quyền địa phương?
Câu 2: Công chức bị bố trí công tác khác khi
Câu 3: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tuyển dụng công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải chức năng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 6: Lệ phí của NSNN do
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản ở nước ta?
Câu 8: Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau
Câu 9: Chi cục thuế có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống, cơ cấu tổ chức có đội nào sau đây:
Câu 10: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 11: Cán bộ, công chức được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong trường hợp sau:
Câu 12: Theo luật NSNN, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền:
Câu 13: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 14: Công chức là công dân Việt Nam trong biên chế làm việc tại:
Câu 15: Theo khái niệm tại Luật cán bộ, công chức 2008, chuyển ngạch là
Câu 16: Chi cục thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), trong cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:Câu 17: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý HC Nhà nước?
Câu 18: Phương án nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 19: Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 là một nguyên tắc trong
Câu 20: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 21: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau đây
Câu 22: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 23: Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế hàng năm
Câu 24: Trong cơ quan lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cơ quan lãnh đạo nào mà cấp uỷ cùng cấp không lập đảng đoàn?
Câu 25: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật Nhà nước ?
Câu 26: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 27: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nào sau đây?
Câu 28: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 30: Nội Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ??


2 thoughts on “Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 2

 • NGUYỄN THÀNH VƯƠNG

  Câu 28: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày
  A. 01 tháng 07 năm 2010
  B. 01 tháng 01 năm 2010 (đây là đáp án đúng theo thông tin tra từ trang web chính thức của chính phủ)
  C. 13 tháng 11 năm 2008 (đây là đáp án của quý admins đưa ra)
  D. 01 tháng 11 năm 2008

  ĐỀ NGHỊ QUÝ ADMINS XEM XÉT LẠI CÂU NÀY!

  Reply
  • thuy

   đáp án đúng rồi bạn ơi.

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *