Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 31

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 2: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 3: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 4: Tham mưu cho Cục trưởng Cục Thuế sắp xếp tổ chức bộ máy Cục Thuế và Chi cục Thuế theo đúng chiến lược cải cách hệ thống thuế; tinh giảm tổ chức bộ máy gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 5: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo cho công chức bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước bao nhiêu tháng tính đến ngày công chức nghỉ hưu?
Câu 6: Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hóa đơn, biên lai, ấn chỉ cho hộ, cá nhân kinh doanh là nhiệm vụ của:
Câu 7: Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định hoàn thuế thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế theo quy định của pháp luật
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ?
Câu 9: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 10: Trong các khoản chi sau khoản chi nào thuộc chi thường xuyên
Câu 11: Trong Văn hóa giao tiếp ở công sở, cán bộ – công chức phải:
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 13: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, văn hóa giao tiếp ở công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức có nội dung nào giống nhau?
Câu 14: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, nhà nước CHXHCNVN có vị trí:
Câu 15: Phương án nào dưới đây đúng với thẩm quyền ban hành văn bản của Uỷ ban nhân dân?
Câu 16: Quyết định chiến tranh, hòa bình, đại xá là nhiệm vụ của:
Câu 17: Nội dung của Quản lý và điều hành ngân sách nhà nước:
Câu 18: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 20: Chức năng của Quốc hội là:
Câu 21: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Cục Thuế và Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 22: Kiểm tra các trường hợp người nộp thuế sáp nhập, giải thể, phá sản, ngừng kê khai, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp… thuộc phạm vi Cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 23: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 24: Phương án nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ?
Câu 25: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 26: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 27: Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 28: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, biệt phái là
Câu 29: Một trong những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước ta là:
Câu 30: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *