Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 6

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định tại
Câu 4: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức có mấy quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 5: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước?
Câu 8: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 9: Trong thời gian tập sự, công chức được hưởng lương:
Câu 10: Phương án nào dưới đây không phải là quan điềm xây dựng và thực hiên chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 11: Theo dõi kết quả xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên và thực hiện các quyết định xử lý nợ đối với người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 12: Thời hạn người dự tuyển gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức?
Câu 13: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 14: Mối quan hệ giữa cải cách hành chính với tài chính công được thể hiện:
Câu 15: Công chức A có hành vi vi phạm quy định của Luật cán bộ, công chức vào ngày 1 10/10/2014, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức A theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 được tính từ thời điểm nào đến thời điểm nào?
Câu 16: Phương án nào dưới đây đúng với cơ cấu tổ chức Chính phủ?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phảỉ đặc điểm văn bản qui phạm pháp luật?
Câu 18: Nhiệm vụ nào dưới đây tác động đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội?
Câu 19: Trong quản lý NSNN, bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn:
Câu 20: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 21: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:
Câu 22: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:
Câu 23: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 24: Căn cứ vào tính chất điều tiết của thuế, thuế được chia thành
Câu 25: Chu trình quản lý NSNN bao gồm các khâu
Câu 26: Quyết định bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước là nhiệm vụ của:
Câu 27: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), quản lý trên 5000 doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức có:
Câu 28: Hình thức nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức:
Câu 29: Giao tiếp hành chính cần tuân thủ các nguyên tắc nào sau đây?
Câu 30: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *