Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 77

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 2: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 3: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 4: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 5: Tổ chức kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, liên quan đến việc thực thi công vụ của cơ quan thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 6: Giao tiếp hành chính cần tuân thủ các nguyên tắc nào sau đây?
Câu 7: Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quy định nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 8: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân khi:
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta
Câu 11: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?
Câu 12: Phương pháp chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước
Câu 13: Phương pháp Quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 14: Tổ chức nào sau đây không phải là đoàn thể chính trị – xã hội?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung chủ yếu đổi mới quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước?
Câu 16: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 17: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 18: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 19: Theo dõi kết quả xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên và thực hiện các quyết định xử lý nợ đối với người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 20: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Cục Thuế và Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010?
Câu 23: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân:
Câu 24: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 25: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 26: Chủ trì, phối hợp các Phòng có liên quan cung cấp số liệu, tài liệu cho Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra tại Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 27: Để đăng ký dự tuyển công chức, người dự tuyển phải có đủ bao nhiêu điều kiện?
Câu 28: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 29: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân là:
Câu 30: Vai trò truyền thống của Tài chính Nhà nước là đàm bảo điều kiện vật chất để duy trì sự tồn tại và hoạt động bình thường của:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *