Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 80

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Ưu tiên tuyển chọn quy định tại nguyên tắc tuyển dụng công chức trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 là những người nào?
Câu 2: Phương án nào dưới đây đúng với quy định về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ,công chức trong Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 3: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 4: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có
Câu 5: Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phữ?
Câu 6: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, phương thức nào sau đây là phương thức tuyển dụng công chức
Câu 7: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước:
Câu 8: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước:
Câu 9: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 12: Cơ quan nào dưới đây không thuộc cơ cấu tổ chức của Quốc hội?
Câu 13: Bản chất kinh tế của ngân sách nhà nước:
Câu 14: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 15: Mối quan hệ giữa cải cách hành chính với tài chính công được thể hiện:
Câu 16: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 17: Thời gian tập sự của công chức loại C (Chuyên viên hoặc tương đương)
Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, công chức không giữ chức vụ lãnh 4 quản lý vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức 2008 và các quy định khác pháp luật tùy theo tính chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật thấp đến cao như thế nào?
Câu 19: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng hoặc tương đương (Câu này cũng đúng nhưng chưa phải đúng nhất)Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, văn hóa giao tiếp ở công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức có nội dung nào giống nhau?
Câu 21: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy pháp pháp luật là:
Câu 22: Căn cứ vào tính chất phát sinh khoản chi ta có
Câu 23: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 24: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 25: Tổ chức quản lý nhập – xuất – tồn các loại ấn chỉ, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê ấn chỉ, báo cáo theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 26: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 27: Vai trò của ngân sách nhà nước là
Câu 28: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 29: Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 30: Việc quản lý biên chế công chức phải tuân thủ nguyên tắc nào?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *