Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 89

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản trong quản lý công sản ở nước ta?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 3: Quản lý việc cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và hoạt động của đại lý thuế theo quy định của pháp luật
Câu 4: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (là một trong 4 nội dung cải cách hành chính nhà nước) của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 5: Chính phủ có quyền sau đây đối với HĐND tỉnh, thành phố:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung văn bản quản lý hành chính nhà nước
Câu 9: Nội dung nào dưới đây là một trong những hình thức hoạt động của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 10: Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?
Câu 11: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, vị trí việc làm được định nghĩa
Câu 12: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 13: Xử lý và đề xuất giải quyết các hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 14: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 15: ội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 16: Đoàn thể chính trị – xã hội nào được thành lập sớm nhất?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước?
Câu 18: Một trong những hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 19: Thủ tướng chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây
Câu 20: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 22: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 23: Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 24: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 25: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành các quyết định quản lý hành chính:
Câu 26: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn năng lượng bị kéo dài là bao nhiêu?
Câu 27: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là
Câu 28: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của bộ máy hành chính nhà nước?
Câu 29: Nội dung của quản lý tài chính công:
Câu 30: Cơ chế quản lý kinh tế là:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.