Tin Tuyển Dụng

Sở Nội vụ Hậu Giang tuyển dụng 2022 với 151 chỉ tiêu

Sở Nội vụ Hậu Giang tuyển dụng 2022 với 151 chỉ tiêu theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chứctài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết Sở Nội vụ Hậu Giang tuyển dụng 2022

I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CẦN TUYỂN, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng chỉ tiêu biên chế cần tuyển

Khối nhà nước: 114;

Khối Đảng, đoàn thể: 37.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

(Chi tiết theo Bảng tổng hợp nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng công chức đính kèm).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển.

2. Nội dung, hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính, gồm 2 phần thi:

– Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

– Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Kết quả thi vòng 1 thông báo cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi; không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 1.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: Kết hợp phỏng vấn và viết.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

– Thang điểm: 100 điểm (Phỏng vấn 30 điểm và viết là 70 điểm).

3. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

4. Chế độ ưu tiên trong thi tuyển

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã  đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B.

Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Người dự thi phải dự thi đủ 2 hình thức (phỏng vấn và viết).

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì UBND tỉnh quyết định người trúng tuyển.

5.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6.  Thời gian chuẩn bị tổ chức kỳ thi

– Thông báo và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức: từ ngày 15/7/2022 đến hết ngày 13/8/2022.

– Ôn thi: dự kiến vào ngày 20 và 21/8/2022.

– Tổ chức kỳ thi: dự kiến vào ngày 27 và 28/8/2022.

Tùy theo tình hình thực tế, thời gian tổ chức thi tuyển sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức (Sở Nội vụ) sẽ thông báo cụ thể địa điểm ôn thi, khai mạc kỳ thi và địa điểm thi sau khi hoàn tất danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1.1.  Người đăng ký dự tuyển  công  chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, đồng thời kèm theo:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (Kèm theo Thông báo này).

– Bản sao bằng Đại học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Đối với văn bằng bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có).

– 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

1.2.  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

–  Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

1.3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự  tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND tỉnh ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê  khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND tỉnh thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 09, đường Điện Biên Phủ, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

IV. LỆ PHÍ

Lệ phí dự tuyển của mỗi thí sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022 được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ và trên địa chỉ website: https://sonoivu.haugiang.gov.vn (Vào mục Thông tin tuyển dụng). Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Sở Nội vụ Hậu Giang (phòng Tổ chức cán bộ) qua số điện thoại: 02933878225 để được hướng dẫn.

Tài liệu đính kèm:

– Thông báo tuyển dụng công chức

– Kế hoạch tuyển dụng công chức

– Phụ lục vị trí việc làm khối Nhà nước và Phụ lục vị trí việc làm khối Đảng, Đoàn thể

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *