Thành ủy thành phố hải phòng tuyển dụng công chức 2021

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Thành ủy thành phố hải phòng tuyển dụng công chức 2021.

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 09/11/2021.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển: Tại cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng.

– Hình thức nộp: Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và 02 bộ hồ sơ về địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính về địa điểm tiếp nhận (thời gian gửi/nhận tính từ ngày gửi hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức theo dấu bưu điện trên phong bì).

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể không? Để tìm hiểu các bạn click vào link để xem chi tiết nhé

Thông tin chi tiết kế hoạch Thành ủy thành phố hải phòng tuyển dụng công chức 2021

Tải về mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn: thanhuy.haiphong.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.