Tin Tuyển Dụng

Tỉnh ủy gia lai tuyển dụng công chức năm 2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 06/12/2021 về việc tỉnh ủy gia lai tuyển dụng công chức năm 2021 các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể không? Nếu chưa biết thì tìm hiểu nhé

Thông tin chi tiết Tỉnh ủy gia lai tuyển dụng công chức năm 2021

Theo đó, tổng số nhu cầu cần tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 71 chỉ tiêu (gồm 65 chỉ tiêu công chức và 06 chỉ tiêu viên chức); trong đó, có 10 vị trí việc làm cần tuyển vào công chức đối với người dân tộc thiểu số Jrai, Bahnar.

Yêu cầu tuyển dụng công chức, viên chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh cần tuyển dụng.

Việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức phải đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định để lựa chọn được những người có trình độ chuyên môn theo yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Thi tuyển công chức, viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi gồm kiến thức chung và ngoại ngữ tiếng Anh.

Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành. Riêng đối với các vị trí làm công tác chuyên môn (ngạch chuyên viên) trong các cơ quan Đoàn thanh niên thi thực nghiệm việc tập hợp, vận động thanh niên, đoàn viên, khả năng tổ chức các hoạt động phong trào… thời gian thi 30 phút.

Thời gian nộp hồ sơ: Người dự tuyển nộp hồ sơ từ ngày ban hành Kế hoạch này đến 17 giờ, ngày 06 tháng 01 năm 2022.

Link download phiếu dự tuyển tại đây

Nguồn: tinhuygialai.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *