Tuyển dụng viên chức giáo dục Cao Bằng 2021

Ngày 1/9/2021 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch 2328/TB-UBND về kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục Cao Bằng 2021.

Khoan đã, bạn có biết trên website còn rất nhiều tài liệu ôn thi giáo viên các cấp không? Nếu chưa biết thì click vào link để tìm hiểu nhé!

Thông báo Tuyển dụng viên chức giáo dục Cao Bằng 2021

Nguồn: www.caobang.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.