UBND quận Đống Đa tuyển dụng công chức năm 2023

Ngày 16/01/2023, UBND Quận ban hành Thông báo số 26/TB-UBND về việc UBND quận Đống Đa tuyển dụng công chức năm 2023 làm việc tại các phường với số lượng 52 chỉ tiêu.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức xã, phường, thị trấn phù hợp với kỳ thi công chức UBND quận Đống Đa không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết UBND quận Đống Đa tuyển dụng công chức năm 2023

Nguồn: dongda.hanoi.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *