Tin Tuyển Dụng

UBND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2022

Ngày 14/4/2022 UBND tỉnh bản hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về việc UBND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2022 với 184 chỉ tiêu.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức với rất nhiều chuyên ngành không? Hãy tìm hiểu và lựa chọn tài liệu phù hợp chuyên ngành của bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *