Đề Thi Trắc Nghiệm

200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung

Congchuc24h.com giới thiệu tới các bạn bộ “200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung” trắc nghiệm miễn phí có đáp án. Bộ 200 đề thi này được biên soạn với khối lượng kiến thức rộng bao gồm hầu hết các yêu cầu về tài liệu ôn tập trong đề cương ôn thi . Bộ đề thi công chức TP HCM môn kiến thức chung này phù hợp với các bạn có nhu cầu ôn thi công chức TPHCM trên toàn quốc.

Khoan đã, trước khi trắc nghiệm bạn có biết rằng trên website có rất nhiều bộ tài liệu thi công chức có thể phù hợp với bạn không? Hãy tìm hiểu nhé!

Giới thiệu bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án đây là bộ tài liệu ôn thi công chức tphcm với 1.600 câu trắc nghiệm để các bạn tham khảo và học tập đồng thời rèn luyện kỹ năng làm đề thi trắc nghiệm.

Bộ đề thi công chức TPHCM này được tổng hợp từ các văn bản pháp luật sau:

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

 1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
 2. Văn kiện đại hội đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI
  • Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng
  • Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  • Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
  • Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030
  • Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025
 3. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp , nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
 4. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
 5. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015
 6. Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
 7. Nghị định 138/2020/nđ-cp quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 8. Nghị định 90/2020/nđ-cp ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 10. Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
 11. Hiến pháp năm 2013
 12. Luật Tổ chức Quốc hội
 13. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019
 14. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019;
 15. Luật Ban hành văn bản QUy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
 16. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019;
 17. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức TPHCM qua video bên dưới nhé

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.

Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.

Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Nào, bắt đầu trắc nghiệm thôi!

50 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 1

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 2

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 3

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 4

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 5

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 6

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 7

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 8

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 9

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 10

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 11

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 12

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 13

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 14

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 15

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 16

Đề thi công chức TP HCM môn kiến thức chung số 17

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 18

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 19

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 20

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 21

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 22

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 23

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 24

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 25

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 26

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 27

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 28

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 29

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 30

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 31

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 32

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 33

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 34

Đề thi công chức TPHCM môn kiến thức chung số 35

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 36

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 37

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 38

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 39

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 40

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 41

Đề thi công chức TP HCM môn kiến thức chung số 42

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 43

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 44

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 45

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 46

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 47

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 48

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 49

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 50

đề thi viên chức môn kiến thức chung có đáp án

50 đề thi công chức TP HCM tiếp theo

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 51

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 52

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 53

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 54

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 55

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 56

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 57

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 58

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 59

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 60

Đề thi công chức TPHCM môn kiến thức chung số 61

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 62

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 63

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 64

Đề thi công chức TP HCM môn kiến thức chung số 65

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 66

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 67

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 68

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 69

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 70

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 71

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 72

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 73

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 74

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 75

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 76

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 77

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 78

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 79

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 80

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 81

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 82

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 83

Đề thi công chức TP HCM môn kiến thức chung số 84

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 85

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 86

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 87

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 88

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 89

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 90

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 91

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 92

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 93

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 94

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 95

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 96

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 97

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 98

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 99

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 100

50 đề thi công chức TPHCM tiếp theo

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 101

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 102

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 103

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 104

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 105

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 106

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 107

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 108

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 109

Đề thi công chức TP HCM môn kiến thức chung số 110

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 111

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 112

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 113

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 114

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 115

Đề thi công chức TPHCM môn kiến thức chung số 116

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 117

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 118

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 119

Đề thi công chức TPHCM môn kiến thức chung số 120

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 121

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 122

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 123

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 124

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 125

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 126

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 127

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 128

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 129

Đề thi công chức TPHCM môn kiến thức chung số 130

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 131

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 132

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 133

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 134

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 135

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 136

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 137

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 138

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 139

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 140

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 141

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 142

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 143

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 144

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 145

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 146

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 147

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 148

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 149

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 150

50 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh cuối cùng

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 151

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 152

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 153

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 154

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 155

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 156

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 157

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 158

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 159

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 160

Đề thi công chức TPHCM môn kiến thức chung số 161

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 162

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 163

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 164

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 165

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 166

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 167

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 168

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 169

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 170

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 171

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 172

Đề thi công chức TPHCM môn kiến thức chung số 173

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 174

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 175

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 176

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 177

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 178

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 179

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 180

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 181

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 182

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 183

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 184

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 185

Đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 186

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 187

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 188

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 189

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 190

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 191

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 192

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 193

Đề thi công chức TPHCM môn kiến thức chung số 194

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 195

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 196

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 197

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 198

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 199

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *