Tin Tuyển Dụng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo tuyển dụng 2021

Căn cứ Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 04/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2021.

Khoan đã, bạn có có tài liệu ôn thi khối Đảng đoàn thể chưa? Nếu chưa có click vào link để xem chi tiết nhé!

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

Số lượng cần tuyển 79 chỉ tiêu, trong đó 69 chỉ tiêu công chức và 10 chỉ tiêu viên chức (Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: 06; Trường Chính trị tỉnh 04).

(Bảng nhu cầu tuyển dụng chi tiết đính kèm)

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm) 1.

(2) Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt.

(3) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

(4) Giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế huyện trở lên cấp (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ).

(5) 03 ảnh cá nhân (3x4cm) và 03 bì thư có dán tem và ghi họ tên, địa chỉ người nhận.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng

4.1. Thông tin, địa điểm niêm yết nhu cầu tuyển dụng

– Thông tin trên báo Bà Rịa-Vũng Tàu; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

– Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

– Trường Chính trị tỉnh.

– Cơ quan Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy.

4.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 19/7/2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (198 đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa).

5. Nội dung, hình thức thi

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

5.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy, gồm 3 phần:

– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (tiếng Anh). Thời gian thi 30 phút.

* Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Phần III: Tin học 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

* Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

* Kết quả thi vòng 1: Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

(1) Nội dung thi: Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

(2) Hình thức thi: thi viết; Thời gian thi: 180 phút,

(3) Thang điểm: 100 điểm.

* Đối với thi tuyển viên chức (giảng viên trường Chính trị): Thi tuyết trình; Thời gian 45 phút (không thực hiện chấm phúc khảo đối với thi thuyết trình).

6. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, kể cả cộng điểm ưu tiên.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau thì người có kết quả điểm thi cao hơn là người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả cho kỳ thi tuyển lần sau.

7. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

* Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

8. Thời gian, địa điểm ôn thi, tổ chức thi tuyển

– Thời gian ôn thi (nếu có): sẽ có thông báo cụ thể đến các thí sinh.

– Thời gian thi: dự kiến cuối tháng 7/2021 (sẽ có thông báo cụ thể đến các thí sinh).

– Địa điểm thi: Trường Chính trị tỉnh (số 13 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa).

9. Phí dự thi tuyển

– Thí sinh đăng ký thi tuyển được xét duyệt đủ điều kiện dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí thi tuyển theo mức quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

+ Dưới 100 thí sinh đăng ký dự thi, thu mức 500.000đ/thí sinh/lần dự thi.

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh đăng ký dự thi, thu mức 400.000đ/thí sinh/lần dự thi.

+ Từ 500 thí sinh trở lên đăng ký dự thi, thu mức 300.000đ/thí sinh/lần dự thi.

– Mức lệ phí thu thực tế sẽ được quyết định sau khi Hội đồng tuyển dụng thông báo số lượng hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi.

– Các thí sinh sẽ nộp lệ phí trong thời gian ôn thi theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

* Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số điện thoại: 0254. 3727360.

(1) Mẫu 01, Nghị định 138/2020/-NĐ/CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo tuyển dụng 2021

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *