Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tuyển dụng 2021

Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tuyển dụng 2021 với 43 chỉ tiêu làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức hay không? Nếu chưa có thì bạn tìm hiểu nhé!

Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tuyển dụng 2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 6909/KH-BNN-TCCB ngày 25/10/2021 và Kế hoạch số 7276/KH-BNN-TCCB ngày 03/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thi tuyển công chức năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thi tuyển công chức như sau:

Mẫu phiếu đăng kí dự thi (tải tại đây);

Nguồn: Bộ NNPTNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *