UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức 2021

UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức 2021 theo Thông báo số 130/TB-UBND với tổng cộng 92 chỉ tiêu.

Khoan đã, bạn có biết trên website rất nhiều tài liệu thi công chức hay không? Nếu chưa thì tìm hiểu chi tiết nhé!

Thông báo UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức 2021

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG; ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Số lượng biên chế cần tuyển dụng

Số lượng biên chế cần tuyển dụng: 92 biên chế.

2. Số lượng vị trí việc làm tuyển dụng

– Sở Khoa học và Công nghệ: 01 chỉ tiêu;

– Thanh tra tỉnh: 01 chỉ tiêu;

– Sở Thông tin và Truyền thông: 02 chỉ tiêu;

– Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ tiêu;

– Sở Ngoại vụ: 02 chỉ tiêu;

– Sở Giao thông vận tải: 04 chỉ tiêu;

– Sở Công thương: 02 chỉ tiêu;

– Ban Dân tộc: 02 chỉ tiêu;

– Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng: 03 chỉ tiêu;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư: 06 chỉ tiêu;

– Văn phòng UBND tỉnh: 09 chỉ tiêu;

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 13 chỉ tiêu;

– Sở Tài chính: 02 chỉ tiêu;

– Sở Nội vụ: 03 chỉ tiêu;

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu;

– UBND huyện Nậm Nhùn: 08 chỉ tiêu;

– UBND huyện Tam Đường: 13 chỉ tiêu;

– UBND huyện Sìn Hồ: 11 chỉ tiêu;

– UBND huyện Mường Tè: 03 chỉ tiêu;

– UBND huyện Phong Thổ: 05 chỉ tiêu;

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Đối với người dự tuyển là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng ngoài các điều kiện trên phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

b) Điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển: Có 02 năm kinh nghiệm làm việc theo đúng ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển (kể từ khi tốt nghiệp), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật đối với những vị trí tuyển dụng sau:

– Phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh: Vị trí Tổng hợp văn xã.

– Phòng Kinh tế ngành – Tái định cư, Văn phòng UBND tỉnh: Vị trí Tổng hợp Kinh tế ngành.

– Phòng Kinh tế ngành – Tái định cư, Văn phòng UBND tỉnh: Vị trí Tổng hợp xây dựng cơ bản.

– Phòng Quản trị – Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh: Vị trí Kế toán.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở  giáo dục.

II. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển công chức nộp phiếu dự tuyển trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, thành phần gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này (Mẫu số 01 dùng cho thí sinh dự xét tuyển; Mẫu số 02 dùng cho thí sinh dự thi tuyển).

b) 04 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

c) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc; trường hợp nộp qua đường bưu chính tính từ ngày dấu bưu điện đến).

b) Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu – Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 02 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Lai Châu, tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 02133.796.888.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo hình thức thi tuyển. Trường hợp có người dự tuyển thuộc đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng thì thực hiện bằng hình thức xét tuyển, nếu người dự tuyển trúng tuyển theo hình thức xét tuyển, đồng thời hết chỉ tiêu tuyển dụng tại vị trí đó thì không thực hiện thi tuyển đối với vị trí đã có người trúng tuyển.

1.Nội dung, hình thức xét tuyển

a) Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển trên phiếu dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

b) Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người   dự tuyển.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự xét tuyển có thời gian chuẩn bị tối đa 15 phút trước khi phỏng vấn);

– Thang điểm: 100 điểm.

c) Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

2. Nội dung, hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

b) Nội dung thi gồm ba phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

c) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

d) Thang điểm thi viết: 100 điểm.

2.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 09 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Thời gian tổ chức tuyển dụng được thông báo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu và gửi đến thí sinh dự tuyển. Tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng cho phù hợp, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN 

1. Lệ phí thi tuyển

 Việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

2. Đăng tải và niêm yết thông báo tuyển dụng

– Giao Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thông báo công khai ít nhất 3 lần liên tiếp trước và trong thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình về nội dung Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 để các đối tượng biết đăng ký dự tuyển.

– Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 được niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ về cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng qua Sở Nội vụ (tầng 2, nhà D, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu hoặc số điện thoại 02133.876.558) để xem xét, giải quyết.

Nguồn: LaiChau.Gov.VN

One thought on “UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức 2021

 • Tháng Một 6, 2022 at 4:08 chiều
  Permalink

  E học ngành Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường
  Bằng Kỹ sư Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường
  Muốn xin vào đúng nghành
  Nhưng mới tốt nghiệp Đại Học năm 2021
  Thì có đủ điều kiện ứng tuyển không ạ
  E cảm ơn

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *