Tin Tuyển Dụng

Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 836/KH-BTP ngày 21/3/2022 của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2022, Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức vào các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ năm 2022 như sau:

Khoan đã, trước khi tìm hiểu thông báo này, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức hay không? Hãy tìm tài liệu phù hợp với bạn nhé!

Thông tin Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2022

Các bạn lưu ý rằng tiếng anh thi công chức đợt này là bậc 3, tương đương với B1, các bạn có thể tham khảo bộ đề thi công chức tiếng anh B1 tại đây nhé.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bộ 300 đề thi công chức môn kiến thức chung để trắc nghiệm miễn phí nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *