Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 136

Bài viết đươc cập nhật lần cuối vào Tháng Sáu 27, 2021 lúc 09:34 sáng

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do ai triệu tập.Câu 2: Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?Câu 3: Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì Chậm nhất là bao nhiều ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1?Câu 4: Chính quyền địa phương ở tỉnh là?Câu 5: Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà không còn chức vụ thấp hơn chức vụ đang giữ thì?Câu 6: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã bị giáng chức trong trường hợp nào dưới đây?Câu 7: Chọn Đáp án: đúngCâu 8: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có trên một triệu dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu HĐND?
Câu 9: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 10: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 11: Căn cứ tuyển dụng công chức (NĐ 24)Câu 12: Thẩm quyền quyết định đại xá làCâu 13: Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 14: Căn cứ ban hành văn bản bao gồm?Câu 15: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 16: Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức bao nhiêu lần hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân ở địa phương về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phươngCâu 17: Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?Câu 18: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên) được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung? Đáp án: BCâu 19: Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 20: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 21: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc?Câu 22: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bảy nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 23: Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Trong đó?Câu 24: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là?
Câu 25: Văn bản được xác định độ khẩn theo các mức độ nào dưới đây?Câu 26: Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp nào?Câu 27: Việc phân cấp cho cho chính quyền địa phương được quy định trong văn bản nào của cơ quan nhà nước phân cấpCâu 28: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 29: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 30: Nền kinh tế Việt Nam là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.